Time left:

Koji with Animals - Exercise 1

1. je ovo životinja?
2. Ovo je pas je beo.
3. je ovo životinja?
4. Ovo je konj je baš lep!
5. su ovo životinje?
6. Ovo su ptice su baš lepe!
7. je ovo životinja?
8.  su ovo životinje?
9. Ovo su ptice lete.

10. je ovo insekt?

11. Ovo je pčela je korisna.
12. je ovo insekt?
13. Ovo je  pauk je opasan.
14. je ovo mačka?
15. Ovo je tigar liči na mačku i je jako opasan.


1 attempts remaining

 


Created with learnclick.com