Har du förstått?

1) Nominativ eller ackusativ?

Paulam amat.

Marcus älskar Paula.

Paula amat.

Paula älskar Marcus.

Marcus amat.

Marcus älskar Paula.

Marcum amat.

Paula älskar Marcus.

 

 

2) Vilken verbform?

Paula Marcum non .

Marcus et Successus Paulam .

Paulam (jag).

(du) Paulam sed Paula te non .

Paulam (ni).

Paulam (vi).

 


 Created with learnclick.com