Iza osmeha - Sanja

Više ne a manje ne umem

pitam se gde je kraj

A ti bi moj život

ceo pod tvojim nogama

 

I  se

verujem će

još nade

 

Iza ovog

samo sam se 

vreme novu

daje mi da od svega

 

Iza ovih  

uzdah mi se

više ne plašim se

jer za ljubav ja

 

Ja sam

da se ljubav  sve

što me

 

I više ne

a manje ne

da sebe sad

 

Jer je

da skinem   

bezbojne   sa lica

 

RefrenCreated with learnclick.com