Serbian Song about Rakija - Active into Passive with TO BE Gap

Based on the lyrics of this song:

 1. Probrao sam najbolju šljivu >>> Najbolja šljiva je probrana.
 2. Pozvao sam drugare >>> Drugari su pozvani.
 3. Založili smo vatru >>> Vatra je naložena.
 4. Nacepali smo drva >>> Drva su nacepana.
 5. Pustili smo tranzistor >>> Tranzistor je pušten.
 6. Nikad nikom nisam rekao >>> Nikome ništa nije rečeno.
 7. Kakvu sam rakiju pekao >>> Kakva je rakija pečena.
 8. Izdvojio sam Moravku >>> Moravka je izdvojena.
 9. Nisam pekao rakiju od Stenlej i Džanarike. >>> Rakija od Stenlej i Džanarike nije pečena. 
 10. Popili smo još po jednu rakiju. >>> Po jedna rakija je popijena.
 11. Muziku smo  utulili. >>> Muzika je utuljena.
 12. Sipao sam hladnu vodu. >>> Hladna voda je sipana.
 13. Pustio sam vatru da tinja. >>> Vatra je puštena da tinja.
 14. Odmah sam raspremio buriće. >>> Burići su raspremljeni.
 15. Pop je izvadio bosiljak. >>> Bosiljak je izvađen.
 16. Probali su rakiju. >>> Rakija je probana. 


Created with learnclick.com