Serbian Song about Rakija - Active into Passive with Past Participle

Based on the lyrics of this song:

 1. Probrao sam najbolju šljivu >>> Najbolja šljiva je bila .
 2. Pozvao sam drugare >>> Drugari su bili .
 3. Založili smo vatru >>> Vatra je bila .
 4. Nacepali smo drva >>> Drva su bila .
 5. Pustili smo tranzistor >>> Tranzistor je bio .
 6. Nikad nikom nisam rekao >>> Nikome ništa nije bilo .
 7. Kakvu sam rakiju pekao >>> Kakva je rakija bila .
 8. Izdvojio sam Moravku >>> Moravka je bila .
 9. Nisam pekao rakiju od Stenlej i Džanarike. >>> Rakija od Stenlej i Džanarike nije bila
 10. Popili smo još po jednu rakiju. >>> Po jedna rakija je bila .
 11. Muziku smo  utulili. >>> Muzika je bila .
 12. Sipam hladnu vodu. >>> Hladna voda je .
 13. Pustim vatru da tinja. >>> Vatra je puštena da .
 14. Odmah sam raspremio buriće. >>> Burići su bili .
 15. Pop izvadi bosiljak. >>> Bosiljak je .
 16. Probali su rakiju. >>> Rakija je


Created with learnclick.com