Serbian Conjugations - To Go To 1

Ja u Beograd. Moji prijatelji u Novi Sad. Moja mama na plažu. Moj tata u hotel. Mi na železničku stanicu. Ti u Srbiju. Gde vi ?


Created with learnclick.com