Serbian Language Podcast - To Have in Pockets, A2-B1

Danas utvrđujemo šta ljudi imaju PO svojim . Gospođo, šta imate u džepovima?

 • ? A jel imate još nešto?
 • i sitne pare.
 • je od parkinga, vrata, ovaj (otvara) bravu,  a ovaj (otvara) sanduče, znači nisam izlapela.
 • Imam osamsto , devetsto moram da vratim. Imam ID karticu, ličnu , imam telefon (they are now talking about the broken mobile phone and money) ...
 • A u ovom drugom, sad sam stavila ... a spajalice, zašto ?
 • Dva mobilna telefona i jedan , to je sve... šta ste očekivali?
 • Telefoni, dva i novčanik.
 • Kako smete vi to pitati? (Na koji... na) kakav način vi to prilazite?
 • Sveska, i slušalice. Imam još nešto, evo... (  a sveska... a marker?) bukvalno , to je to.
 • A vi ste hteli neke ?
 • Penzioner, nema , samo ima mobilni telefon da se izgubim...


Created with learnclick.com