Who is Who? - Gde su brojevi od 28 do 46?

Gde su brojevi stranica u našoj knjizi?

 • Broj 28 je na čarap
 • Broj 29 je na oblak
 • Broj 30 je na trav
 • Broj 31 je na most
 • Broj 32 je na patic
 • Broj 33 je na drve
 • Broj 34 je na patic
 • Broj 35 je na šorc
 • Broj 36 je na majic 
 • Broj 37 je na tobogan
 • Broj 38 je na škol
 • Broj 39 je na balon
 • Broj 40 je na klackalic
 • Broj 41 je na oblak
 • Broj 42 je na palm
 • Broj 43 je na cirkus
 • Broj 44 je na kos
 • Broj 45 je na obraz
 • Broj 46 je na trav


Created with learnclick.com