Test Tadschikisch

1) Ҳарфҳое,ки аз ду овоз иборатанд,чӣ ном доранд?

a.Ҳамсадо
b.Ётбарсар
c.Cадонок
d.Ҳамсадоҳои Ҷарангдор

2) Овозҳои садонокро муайян кунед?

a.а,о,с,м,д,ғ
b.а,о,с,ё,у
c.а,о,ӯ,у,и
d.а,б,в,у

3) Ҳарфҳои ётбарсарро муайян кунед?

a.с,п,р,т
b.е,ё,ю,я
c.а,о,э,у
d.я,м,л,ғД

4) Маънои лексикии калимаи «устод»-ро vиуайян намоед?

a.модар
b.омӯзгор
c.бародар
d.падар

5) Маънои калимаи «пизишк»-ро муайян кунед?

a.муаллим
b.муҳандис
c.ихтироъкор
d.табиб

6) "Кор,ҳамкор, бекор,коргар,корзор". Калимаҳои додашударо чӣ меноманд?

a.ҳамреша
b.содда
c.мураккаб
d.реша

7) Аз ҷумлаи зерин сараъзоҳоро муайян кунед

a.баҳор барвақт
b.барвақт имсол
c.баҳор омад
d.имсол баҳор

8) "Мо ин хабарро аз одамҳо фаҳмидем".  Аз ҷумлаи зерин пуркунандаи бавоситаро муайян кунед.

a.аз одамҳо
b.ин хабарро
c.мо
d.фаҳмидем

9) Калимаҳои гирди,пеши,рӯйи,таги ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?

a.пешоянд
b.ҷонишин
c.сифат
d.исм


4 attempts remaining

 


Created with learnclick.com