Test Tadschikisch

1) Ҳарфҳое,ки аз ду овоз иборатанд,чӣ ном доранд?

a.Ҳамсадоҳои Ҷарангдор
b.Ҳамсадо
c.Cадонок
d.Ётбарсар

2) Овозҳои садонокро муайян кунед?

a.а,о,ӯ,у,и
b.а,о,с,ё,у
c.а,б,в,у
d.а,о,с,м,д,ғ

3) Ҳарфҳои ётбарсарро муайян кунед?

a.с,п,р,т
b.е,ё,ю,я
c.я,м,л,ғД
d.а,о,э,у

4) Маънои лексикии калимаи «устод»-ро vиуайян намоед?

a.модар
b.бародар
c.омӯзгор
d.падар

5) Маънои калимаи «пизишк»-ро муайян кунед?

a.муҳандис
b.табиб
c.ихтироъкор
d.муаллим

6) "Кор,ҳамкор, бекор,коргар,корзор". Калимаҳои додашударо чӣ меноманд?

a.реша
b.мураккаб
c.ҳамреша
d.содда

7) Аз ҷумлаи зерин сараъзоҳоро муайян кунед

a.имсол баҳор
b.баҳор барвақт
c.барвақт имсол
d.баҳор омад

8) "Мо ин хабарро аз одамҳо фаҳмидем".  Аз ҷумлаи зерин пуркунандаи бавоситаро муайян кунед.

a.ин хабарро
b.фаҳмидем
c.аз одамҳо
d.мо

9) Калимаҳои гирди,пеши,рӯйи,таги ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?

a.исм
b.ҷонишин
c.пешоянд
d.сифат


4 verbleibende Versuche

 


Erstellt mit learnclick.com