Test Tadschikisch

1) Ҳарфҳое,ки аз ду овоз иборатанд,чӣ ном доранд?

a.Ҳамсадо
b.Ётбарсар
c.Ҳамсадоҳои Ҷарангдор
d.Cадонок

2) Овозҳои садонокро муайян кунед?

a.а,о,с,м,д,ғ
b.а,б,в,у
c.а,о,ӯ,у,и
d.а,о,с,ё,у

3) Ҳарфҳои ётбарсарро муайян кунед?

a.с,п,р,т
b.я,м,л,ғД
c.е,ё,ю,я
d.а,о,э,у

4) Маънои лексикии калимаи «устод»-ро vиуайян намоед?

a.омӯзгор
b.бародар
c.модар
d.падар

5) Маънои калимаи «пизишк»-ро муайян кунед?

a.ихтироъкор
b.муҳандис
c.табиб
d.муаллим

6) "Кор,ҳамкор, бекор,коргар,корзор". Калимаҳои додашударо чӣ меноманд?

a.реша
b.содда
c.ҳамреша
d.мураккаб

7) Аз ҷумлаи зерин сараъзоҳоро муайян кунед

a.баҳор барвақт
b.имсол баҳор
c.барвақт имсол
d.баҳор омад

8) "Мо ин хабарро аз одамҳо фаҳмидем".  Аз ҷумлаи зерин пуркунандаи бавоситаро муайян кунед.

a.ин хабарро
b.мо
c.фаҳмидем
d.аз одамҳо

9) Калимаҳои гирди,пеши,рӯйи,таги ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?

a.сифат
b.исм
c.ҷонишин
d.пешоянд


4 verbleibende Versuche

 


Erstellt mit learnclick.com