Test Tadschikisch

1) Ҳарфҳое,ки аз ду овоз иборатанд,чӣ ном доранд?

a.Cадонок
b.Ҳамсадо
c.Ётбарсар
d.Ҳамсадоҳои Ҷарангдор

2) Овозҳои садонокро муайян кунед?

a.а,б,в,у
b.а,о,ӯ,у,и
c.а,о,с,ё,у
d.а,о,с,м,д,ғ

3) Ҳарфҳои ётбарсарро муайян кунед?

a.а,о,э,у
b.с,п,р,т
c.я,м,л,ғД
d.е,ё,ю,я

4) Маънои лексикии калимаи «устод»-ро vиуайян намоед?

a.падар
b.модар
c.омӯзгор
d.бародар

5) Маънои калимаи «пизишк»-ро муайян кунед?

a.муаллим
b.табиб
c.ихтироъкор
d.муҳандис

6) "Кор,ҳамкор, бекор,коргар,корзор". Калимаҳои додашударо чӣ меноманд?

a.реша
b.содда
c.мураккаб
d.ҳамреша

7) Аз ҷумлаи зерин сараъзоҳоро муайян кунед

a.баҳор омад
b.имсол баҳор
c.барвақт имсол
d.баҳор барвақт

8) "Мо ин хабарро аз одамҳо фаҳмидем".  Аз ҷумлаи зерин пуркунандаи бавоситаро муайян кунед.

a.мо
b.ин хабарро
c.аз одамҳо
d.фаҳмидем

9) Калимаҳои гирди,пеши,рӯйи,таги ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?

a.исм
b.сифат
c.пешоянд
d.ҷонишин


4 attempts remaining

 


Created with learnclick.com