Test Tadschikisch

1) Ҳарфҳое,ки аз ду овоз иборатанд,чӣ ном доранд?

a.Ҳамсадо
b.Ётбарсар
c.Ҳамсадоҳои Ҷарангдор
d.Cадонок

2) Овозҳои садонокро муайян кунед?

a.а,о,с,ё,у
b.а,о,ӯ,у,и
c.а,б,в,у
d.а,о,с,м,д,ғ

3) Ҳарфҳои ётбарсарро муайян кунед?

a.е,ё,ю,я
b.я,м,л,ғД
c.а,о,э,у
d.с,п,р,т

4) Маънои лексикии калимаи «устод»-ро vиуайян намоед?

a.бародар
b.модар
c.падар
d.омӯзгор

5) Маънои калимаи «пизишк»-ро муайян кунед?

a.табиб
b.муҳандис
c.ихтироъкор
d.муаллим

6) "Кор,ҳамкор, бекор,коргар,корзор". Калимаҳои додашударо чӣ меноманд?

a.ҳамреша
b.содда
c.реша
d.мураккаб

7) Аз ҷумлаи зерин сараъзоҳоро муайян кунед

a.барвақт имсол
b.баҳор барвақт
c.имсол баҳор
d.баҳор омад

8) "Мо ин хабарро аз одамҳо фаҳмидем".  Аз ҷумлаи зерин пуркунандаи бавоситаро муайян кунед.

a.мо
b.фаҳмидем
c.ин хабарро
d.аз одамҳо

9) Калимаҳои гирди,пеши,рӯйи,таги ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?

a.сифат
b.ҷонишин
c.пешоянд
d.исм

4 attempts remaining

 


Created with learnclick.com