Test Tadschikisch

1) Ҳарфҳое,ки аз ду овоз иборатанд,чӣ ном доранд?

a.Ётбарсар
b.Ҳамсадоҳои Ҷарангдор
c.Cадонок
d.Ҳамсадо

2) Овозҳои садонокро муайян кунед?

a.а,б,в,у
b.а,о,с,м,д,ғ
c.а,о,с,ё,у
d.а,о,ӯ,у,и

3) Ҳарфҳои ётбарсарро муайян кунед?

a.с,п,р,т
b.я,м,л,ғД
c.е,ё,ю,я
d.а,о,э,у

4) Маънои лексикии калимаи «устод»-ро vиуайян намоед?

a.омӯзгор
b.бародар
c.падар
d.модар

5) Маънои калимаи «пизишк»-ро муайян кунед?

a.ихтироъкор
b.табиб
c.муҳандис
d.муаллим

6) "Кор,ҳамкор, бекор,коргар,корзор". Калимаҳои додашударо чӣ меноманд?

a.реша
b.ҳамреша
c.содда
d.мураккаб

7) Аз ҷумлаи зерин сараъзоҳоро муайян кунед

a.баҳор барвақт
b.барвақт имсол
c.баҳор омад
d.имсол баҳор

8) "Мо ин хабарро аз одамҳо фаҳмидем".  Аз ҷумлаи зерин пуркунандаи бавоситаро муайян кунед.

a.мо
b.фаҳмидем
c.аз одамҳо
d.ин хабарро

9) Калимаҳои гирди,пеши,рӯйи,таги ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?

a.пешоянд
b.сифат
c.исм
d.ҷонишин


4 verbleibende Versuche

 


Erstellt mit learnclick.com