Test Tadschikisch

1) Ҳарфҳое,ки аз ду овоз иборатанд,чӣ ном доранд?

a.Ҳамсадоҳои Ҷарангдор
b.Cадонок
c.Ҳамсадо
d.Ётбарсар

2) Овозҳои садонокро муайян кунед?

a.а,б,в,у
b.а,о,с,ё,у
c.а,о,ӯ,у,и
d.а,о,с,м,д,ғ

3) Ҳарфҳои ётбарсарро муайян кунед?

a.я,м,л,ғД
b.с,п,р,т
c.е,ё,ю,я
d.а,о,э,у

4) Маънои лексикии калимаи «устод»-ро vиуайян намоед?

a.падар
b.омӯзгор
c.бародар
d.модар

5) Маънои калимаи «пизишк»-ро муайян кунед?

a.муҳандис
b.муаллим
c.ихтироъкор
d.табиб

6) "Кор,ҳамкор, бекор,коргар,корзор". Калимаҳои додашударо чӣ меноманд?

a.мураккаб
b.содда
c.ҳамреша
d.реша

7) Аз ҷумлаи зерин сараъзоҳоро муайян кунед

a.баҳор омад
b.барвақт имсол
c.баҳор барвақт
d.имсол баҳор

8) "Мо ин хабарро аз одамҳо фаҳмидем".  Аз ҷумлаи зерин пуркунандаи бавоситаро муайян кунед.

a.мо
b.фаҳмидем
c.аз одамҳо
d.ин хабарро

9) Калимаҳои гирди,пеши,рӯйи,таги ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?

a.ҷонишин
b.пешоянд
c.исм
d.сифат


4 attempts remaining

 


Created with learnclick.com